Вал отбора мощности от КПП к насосу автокрана QY25K

  • Информация
Описание
Вал отбора мощности от КПП к насосу автокрана QY25K